مهارت حل مساله و تصمیم گیری

100,000 تومان

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

نویسنده: نسرین امامی نائینی

ویراستار: رحیمه حسین زاده

گرافیست: حسن سبزعلیان

انتشارات هنر آبی

 

وضعیت موجودی : در انبار