راهنمای آموزش مهارتهای زندگی – کتاب پنجم

88,000 تومان

راهنمای آموزش مهارتهای زندگی – کتاب پنجم

نویسنده: فهیمه فتحعلی تواسانی

صفحه آرا: حسن سبزعلیان ، یحیی سرداری پور

چاپ:انتشارات هنرآبی به سفارش معاونت امور فرهنگی بهزیستی

وضعیت موجودی : در انبار