راهنمای آموزش مهارتهای زندگی – کتاب هفتم

88,000 تومان

راهنمای آموزش مهارت زندگی – کتاب هفتم

مولفان: عاطفه غیاث فخری با همکاری دکتربینازاده

مدیر هنری: بهرام شامی

چاپ: هنرآبی به سفارش دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماهی بهزیستی

 

وضعیت موجودی : در انبار