کتاب آموزش پیش از ازدواج (نکاتی که قبل از ازدواج حتما باید بدانید)

180,000 تومان

آموزش پیش از ازدواج

نویسنده: مهدی میر صادقی

ویراستار: حسام نقره چی

صفحه آرا: یحیی سرداری پور

ناشر: انتشارات هنرآبی با همکاری سازمان بهزیستی کشور

وضعیت موجودی :در انبار